Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych w naszej firmie znajdziesz w zakładce RODO
RODO - Klauzule Informacyjne   
AKCEPTUJĘ

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

Szanowni Państwo,

W związku z przygotowaniem się do realizacji projektu w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zwracamy się z prośbą o  przedstawienie oferty na:

Dostawę i montaż: Znakowarki laserowej - zgodnie z dołączoną specyfikacją przedmiotu zamówienia określoną w zapytaniu ofertowym.

Do zapytania ofertowego dołączone zostały następujące załączniki:

  Zapraszamy do złożenia ofert.

L
A D I N G